HOE GA 
IK OM 
MET 
DE STILTE?

RED
 IK 
HET WEL 
ALLEEN?

HOE ZET
IK MIJZELF
WEER OP 
DE RAILS?

SCHEIDEN DOET LIJDEN.

HET KAN ZIJN DAT JE SCHEIDING SOEPEL IS VERLOPEN. HET KAN OOK EEN LANGDURIGE, GRIMMIGE STRIJD ZIJN GEWEEST.
 JE STAAT IN IEDER GEVAL VOOR EEN VOLDONGEN FEIT, UIT ELKAAR EN NU ALLEEN VERDER! MISSCHIEN MET DE VRAGEN: HOE (NU) VERDER? 
HOE ZET IK MEZELF WEER OP DE RAILS? HOE VERWERK IK MIJN SCHEIDING?
HET IS OOK MOGELIJK DAT JE SCHEIDING ZELF ALLANG VERLEDEN TIJD IS, MAAR JE NOG WEL IN DE WEG ZIT EN JE BELEMMERT OM JE GELUKKIG TE VOELEN. 
EEN SCHEIDING HEEFT OOK POSITIEVE EFFECTEN, AL ZIE JE DEZE VEELAL NIET METEEN. 
HET KAN HELPEN BIJ DE VERWERKING VAN JE SCHEIDING DEZE BEWUST TE WORDEN. 
IN ALLE GEVALLEN, KAN IK JE ALS THERAPEUT HELPEN. 
VIA DEZE WEBSITE REIK IK JE HANDVATTEN AAN. 
DAARMEE HEB JE DAN ALVAST EEN EERSTE STAP GEZET!

Hallo, Ik ben Marjolein Walraven

Met 7 jaar praktijk voering als coach, healer en energetisch therapeut , heb ik veel mensen mogen helpen. Wat ik vaak tegen kwam en nog steeds tegen kom; zijn de onverwerkte emoties van een scheiding. Hierdoor worden mensen vaak belemmerd in het gelukkig worden met een andere partner. Maar ook in het hier en nu is het zeker van belang dat je je emoties onderkend er ruimte voor geeft. Als ervaringsdeskundige en na vele gesprekken met ervaringsdeskundigen, heeft dit geresulteerd in mijn dienst en aanbod; 
www.hoeverwerkikmijnscheiding.nl